Proč na hlubinu?

Stránky nahlubinu.cz jsou jakýmsi deníkem normální křesťanské rodiny, která čítá rodiče a tři děti. Nejsou zaměřené na jedno konkrétní téma, ale zahrnují v sobě mapování života takového, jaký je a jak ho vnímám(e). Postupem času jsem zatoužila sdílet i příběhy dalších žen z křesťanského prostředí, které najdete v rubrice (ne)obyčejné ženy.

Mám ráda, když mohu psát upřímně to, co si myslím a ráda hledám hlubší roviny veškerého našeho prožívání. Takže se zkrátka vždy snažím „zajet trochu víc na hlubinu“. Je pro mě důležitá autenticita bez přetvářky, proto jsou články, které píšu, o skutečných prožitcích, bez příkras.

Uvidíme, co všechno nám život přinese a kam až se společně ponoříme…

Mým mottem je modlitba svatého Františka z Assisi.

„Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť, kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.“